Fødsel og dåb

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen. Læs mere på Personregistrering.dk

Hvis I er gift med hinanden, bliver faderskabet automatisk registreret.

Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I sende en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed.

Statsforvaltningen rejser en faderskabssag, hvis den ikke modtager en omsorgs- og ansvarserklæring for et barn uden gifte forældre.

I kan afgive en omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk

 

Navngivning

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn. Du kan se de aktuelle lister med godkendte navne på Familiestyrelsen hjemmeside.

Godkendte fornavne

Barnet kan blive navngivet ved dåb i Folkekirken eller i et anerkendt trossamfund. Barnet kan også navngives digitalt på borger.dk

Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn.

Bemærk, at der findes særlige regler for børn, der er født i Sønderjylland. 

 

Dåb

Ved dåben bliver man optaget i den kristne menighed. Man bliver døbt på den kristne tro, og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svares ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en slags gave fra Gud. Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen.

Hvis dit barn skal døbes, så ring til præsten, så finder vi sammen et tidspunkt til dåben og dåbssamtalen.

Faddere

En fadder er vidne til dåben og skal ved barnedåb ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger. Før dåben skal der vælges mindst to og højst fem faddere. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.